Telia Sense

Ett kärt samarbete

Sedan 2019 har Framtidsbyrån arbetat nära Telias utvecklingsavdelning, Division X. I detta samarbete jobbar vi med produkten Telia Sense som levererar digitala körjournaler och ett ekosystem med partnertjänster som rör uppkopplade bilar. Under detta samarbete har vi hunnit med flera spännande projekt!

Uppdraget

Vårt första uppdrag var att ta fram en broschyr som visar på möjligheter med digitala körjournaler i allmänhet och som lyfter fördelarna med Telia Sense i synnerhet. I det arbetet såg vi även behovet av att ta fram ett strategiskt kommunikationskoncept som Telia kan använda i sina kommande kampanjer för denna produkt. Detta resulterade i konceptet ”Sjunger du också i bilen”, som baserades på en ministudie vi gjorde om vad de som kör mycket i tjänsten gör för att fördriva tiden i bilen.

Reklamfilm och nyhetsbrev

Utöver broschyren för Telia Sense, har vi medverkat i produktionen av en ny reklamfilm till Youtube och hemsida samt satt ihop ett nyhetsbrev till partners, jobbat med digitala strategier, skrivit copy och skapat andra trycksaker samt designat mailutskick och pushmeddelanden till de olika kundsegmenten.

”Framtidsbyrån är snabba och strategiska”

Linda Carling Pitsavos – Telia Sense